top of page

FES-TE SOCI

​El Grup Blanquerna funciona gràcies a les aportacions dels seus socis i sòcies. 

*Clàusula de tractament de dades: D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter, les dades que figuren en aquest formulari s'inclouran en un fitxer automatitzat del qual és titular el Grup Blanquerna, amb domicili al carrer Jaume Ferran, 60, de Palma i es podran utilitzar per gestionar la teva col·laboració, la tramesa d'informació sobre serveis i activitats del Grup Blanquerna i d'entitats col·laboradores. En qualsevol moment, mitjançant la petició escrita, es pot exercir el dret d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició a les dades que hagis facilitat. Si en qualsevol moment vols revocar el teu consentiment a qualsevol del termes anteriorment esmentats, ho pots comunicar o bé per escrit o bé per correu electrònic a l'adreça gblanquerna@gmail.com o bé per telefon al 971 72 32 99.

bottom of page