top of page

HISTÒRIA

Grup Blanquerna és un espai de reflexió i debat plural i transversal, des d'una òptica sobiranista i progressista, fundat a Mallorca el 1985 per Climent Garau Arbona (president), Josep Magrinyà, Francesca Bosch, Damià Pons, Pere Llabrés i Joan Vidal, i que prengué com a objectius fundacionals:

 

  • Reflexionar sobre els fets històrics que han configurat el poble català

  • Valorar i apreciar les arrels cristianes que formen part de la identitat catalana

  • Investigar i promoure nous valors d'acord amb una visió progressista de la societat

  • Defensar i promoure la nació, llengua i cultura catalanes.

Des del seu naixement el Grup Blanquerna ha contribuït, des d’una inspiració nacionalista, humanista i progressista, a donar formació integral a molts de joves de Mallorca, que a hores d’ara, militen i treballen a una ampli ventall d’organitzacions sobiranistes.

 

Ara, vint-i-vuit anys després del seu naixement, el Grup Blanquerna s’ha refundat com a think tank sobiranista i com a espai de debat i reflexió, plural i transversal que, des de posicions crítiques i transformadores, treballa al servei de Mallorca i dels Països Catalans.

bottom of page